logo

Kıbrıs'tan misafirlerimiz vardı

Kardeş Ülke olan Kuzey Kıbrıs Türk cümhüriyet'inden ziraat mühendileri odası,çeşitli kooperiatif,dernek,çiftçileri birliği üretici ve çiftçilerden oluşan bir gurup firmamızın misafirleri idi.