logo

Firmamızdan yeniliğe devam CENDERE

      Firmamız tarafından geliştirilen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimleri tarafından 2 yıl içinde yapılan tüm denemelerde ilk sırada gelen üstün bir başarı sağlayarak Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu da bir ilk olan özel bir firma tarafından geliştirilen ve tescil edilen ilk firma özeliğini taşımaktadır.

      Tescil edilen CENDERE çeşidinin özelikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesi iklimine yaygın olarak verim ve kalite bakımından üstün özelikli bir çeşit olaması ile meydana gelmiştir. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından yapılan denemeler sonucunda, Olgun-13 çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim, kalite ve hastalık değerleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmış ve karar aşamasına gelinmiştir.

Tarımsal değerleri ölçme denemeleri Adıyaman, Şanlıurfa (Koruklu), Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Tatlıca), Diyarbakır, Mardin (Kızıltepe) ve Mardin (Küçükköy)’de kurulmuştur. Bu denemelerde Ceyhan 99, Cemre, Sagittario ve Pehlivan standart çeşitleri kullanılmıştır.

TDÖ denemeleri ile birlikte Farklılık, Yeknesaklık ve Durulmuşluk (FYD) testleri 2 yıl süre ile Manisa’da (Beydere) yapılmıştır. Olgun-13 çeşit adayının bu süre içinde UPOV prensiplerine uygun olarak her bir karakter için en uygun dönemde gözlemleri yapılmış ve çeşit özellik belgesi düzenlenmiştir.

Olgun-13 ( CENDERE ) ; tescil başvurusunu Olgunlar Turizm Otomotiv Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.’nin yaptığı çeşit adayı aynı kuruluş tarafından 2012 yılında Adıyaman ve Şanlıurfa’da ıslah edilmiştir. Çeşit adayı; yazlık, orta boylu ve başaklanma zamanı erken olup tarımsal değerleri ölçme denemelerinde 567.0 kg/da ortalama verim ile ilk sırada yer almıştır. Çeşit adayının verimi, 501.2 kg/da olan standart çeşitler ortalamasının .1 üzerindedir.

Tekrarlamalı veriler üzerinden yapılan stabilite parametreleri incelendiğinde; Olgun-13 çeşit adayı 1.19 b değeri ve negatif a değerine (-44.1) sahiptir.

Kalite değerleri incelendiğinde; beyaz taneli olan çeşit adayının bin tane ağırlığı 31.9-48.8 g, hektolitre ağırlığı 76.9-83.5 kg/hl, protein oranı .4-16.3, zeleny sedimentasyon 26-51 ml, su absorbsiyonu %62.7-67.3, alveograf enerji değeri 81-274, un verimi %63.8-72.4 arasında değişmektedir.

Karar Tescil 26.03.2015 tescil Komitesi tarafından CENDERE ismi verilerek tescil edilmiştir.