logo

Yeni bir çeşit PERRE

      Firmamız tarafından geliştirilen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimleri tarafından 2 yıl içinde yapılan tüm denemelerde ilk sırada gelen üstün bir başarı sağlayarak Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu da bir ilk olan özel bir firma tarafından geliştirilen ve tescil edilen ilk firma özeliğini taşımaktadır.

      Tescil edilen PERRE çeşidinin özelikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesi iklimine yaygın olarak verim ve kalite bakımından üstün özelikli bir çeşit olaması ile meydana gelmiştir. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından yapılan denemeler sonucunda, Olgun-19 çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim, kalite ve hastalık değerleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmış ve karar aşamasına gelinmiştir.

      Olgun 19; tescil başvurusunu Olgunlar Turizm Otomotiv Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.’nin yaptığı çeşit adayı aynı firma tarafından 2012 yılında Adıyaman ve Şanlıurfa’da ıslah edilmiştir. Çeşit adayı; yazlık, beyaz başaklı, orta mor kılçıklı, bitki boyu orta, başaklanma zamanı erken-ortaolup tarımsal değerleri ölçme denemelerinde 492.1 kg/da ortalama verim ile üçüncü sırada yer almıştır. Çeşit adayının verimi, 472.2 kg/da olan standart çeşitler ortalamasının %4.2 üzerindedir.

Tekrarlamalı veriler üzerinden yapılan stabilite parametreleri incelendiğinde; Olgun-19 çeşit adayı 0.88 b değeri ve pozitif a değerine (63.2) sahiptir.

Kalite değerleri incelendiğinde; çeşit adayının bin tane ağırlığı 34.2-46.9 g, hektolitre ağırlığı

75.9-81.5 kg/hl, protein oranı .3-15.9, camsılık %94-100, SDS sedimentasyon 14-23 ml, irmik B sarılık değeri 15.10-21.06, irmik verimi %49.0-61.6 arasında değişmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi suluda makarnalık buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Olgun-19  çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim, kalite ve hastalık değerleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmış ve karar aşamasına gelinmiştir. Tarımsal değerleri ölçme denemeleri Adıyaman, Şanlıurfa (Koruklu), Şanlıurfa (Gündaş), Şanlıurfa (Tatlıca), Diyarbakır, Mardin (Kızıltepe), Şanlıurfa (Ceylanpınar) ve Mardin (Küçükköy)’de kurulmuştur. Bu denemelerde Svevo, Sarıçanak 98, Fuatbey 2000 ve Ege 88 standart çeşitleri kullanılmıştır.

TDÖ denemeleri ile birlikte Farklılık, Yeknesaklık ve Durulmuşluk (FYD) testleri 2 yıl süre ile Manisa’da (Beydere) yapılmıştır. Çeşit adaylarının bu süre içinde UPOV prensiplerine uygun olarak her bir karakter için en uygun dönemde gözlemleri yapılmış ve çeşit özellik belgesi düzenlenmiştir.

        Karar Tescil 26.03.2015 tescil Komitesi tarafından PERRE ismi verilerek tescil edilmiştir.