logo

TOHUM

İnsanoğlu binlerce yıl önce tohumdaki yaratıcı özelliği keşfettiği zaman yeryüzünde tarımda başlamış oldu. O tarihten itibaren tohumluk bitki yetiştirme açısından daima kilit bir unsur olmuştur. Günümüzde bitki yetiştirmede uygulanan tekniklerin ve kullanılan materyalin pek çoğu aslında tohumlukta var olan genetik ve fizyolojik potansiyelin tam olarak ortaya çıkmasına imkân sağlamak içindir. Genel bir tabirle tohumluğu tarif edecek olursak yeni bitkiler elde etmede yararlanılan jeneratif ve veğetatif özelliğe sahip tüm bitki organ ve kısımlarını ifade eder.

                                                    

Tarımda bitki gelişimi için tüm koşullar optimum düzeyde olsa bile gübreleme, çapalama, sulama, ilaçlama vb. uygulamaların hiçbiri üretimi artırmada tohum tarafından belirlenen genetik limitin ötesinde bir katkıda bulunamaz. Bir bitkinin ortaya koyduğu verim veya ürünün kalitesi o bitkiyi yetiştirmede kullanılan tohumun taşıdığı potansiyel ile yakından ilgilidir.

                                                                              

Bu sebeple Türkiye’nin tarım alanı arzu edilen seviye ulaştırmak adına tarımsal alanları artırmak mümkün olmadığına göre, üretimde hedeflenen artışlar ıslah edilmiş genetik potansiyeli yüksek çeşitlerin, Yani sertifikalı tohumlukların uygun yetiştirme yöntemleri kullanılarak ve uygun ekolojilerde yetiştirilmelerini sağlamayı OLGUNLAR TOHUMCULUK kendine ilke edinmiştir

                                                                              

Sektörümüzdeki gelişmeleri yakından izleyerek, şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek, Çalışmalarımızda Teknik Ekibimiz ve üreticiler iş birliği içindedirler. Sürekli olarak Gıda Endüstrisinin ihtiyaçları, tüketici talepleri ve yeni trendler göz önünde tutulmaktadır. Ülkemizin insanı için en iyi Endüstriyel, Hububat ve Baklagil tohumlukların çeşitlerini sunmak için üreticiler ile birlikte geliştiriyoruz.

                                                   

 Bu bakımdan firmamız  Olgunlar Tohumculuk ARGE yatırımları konusunda alanında öncü bir firmadır. 1996 yılında kurulan Arge birimi, Yıllık cirosunun %5'’i Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri için harcamaktadır. Olgunlar Tohumculuğun Tecrübeli ve Bilgili araştırma ekibi, yüksek teknolojiyi kullanarak her yıl yeni çeşitler geliştirmek için alt yapı ve saha çalışmalarını yürütmektedir.